1. מבנה: ה-NOI וה-FFO עלו לכ-157 ו-120 מ' ש  Bizportal
  2. הרווח הנקי של עזריאלי קפץ פי 3 בתשעת החודשים הראשונים של השנה  TheMarker
  3. מרוויחה כפול: הפריחה במשרדים ובקניונים דחפה את תוצאות עזריאלי  כלכליסט
  4. ה-FFO בעזריאלי עלה 27% ל-360 מ'; המניה בשיא והדוח מוכיח למה  Bizportal
  5. לסיקור המלא ב-חדשות Google
החברה העלתה את תחזיות ה-NOI לשנה כולה לטווח שבין כ-687-693 מ' ש', ואת ה-FFO לטווח של כ-450-460 מ' ש'החברה העלתה את תחזיות ה-NOI לשנה כולה לטווח שבין כ-687-693 מ' ש', ואת ה-FFO לטווח של כ-450-460 מ' ש'

מבנה: ה-NOI וה-FFO עלו לכ-157 ו-120 מ' ש | ביזפורטל

הרווח הנקי ברבעון השלישי קטן ב-3% בעקבות גידול בהוצאות והעדר שיערוכים חיוביים ■ ההקלות שניתנו לשוכרים בקניונים בשנה שעברה הובילו לגידול של 22% בהכנסות התפעוליות נטו ברבעון החולף***

הרווח הנקי של עזריאלי קפץ פי 3 בתשעת החודשים הראשונים של השנה - שוק ההון - TheMarker

דמי השכירות נטו שגבתה הקבוצה במשרדים עלו ברבעון השלישי ב-20% בהשוואה לשנה שעברה, ל-182 מיליון שקל - ההכנסות משכירות בקניונים צמחו ב-25% ל-196 מיליון שקל; המנכ"ל חנקין: "נמשיך לבחון כל העת הזדמנויות עסקיות חדשות" דמי השכירות נטו שגבתה הקבוצה במשרדים עלו ברבעון השלישי ב-20% בהשוואה לשנה שעברה, ל-182 מיליון שקל - ההכנסות משכירות בקניונים צמחו ב-25% ל-196 מיליון שקל; המנכ"ל חנקין: "נמשיך לבחון כל העת הזדמנויות עסקיות חדשות"

מרוויחה כפול: הפריחה במשרדים ובקניונים דחפה את תוצאות עזריאלי | כלכליסט