ביהמ"ש קבע: בקשה לייצוגית נגד אמזון תידון בישראל  כלכליסטלסיקור המלא ב-חדשות Google
בבקשה נטען כי בחלק מהעסקאות אמזון מציגה מחיר בדולר ולא בשקל וגובה בהן שער המרה הגבוה מהשער היציג ומהשער המותר לפי חוק הגנת הצרכן. בית המשפט המחוזי מרכז קבע כי אין מקום למנוע מבית משפט ישראלי לדון בתביעה העוסקת בציבור רחב של צרכנים ישראלים רק משום שמדובר בתאגיד זרבבקשה נטען כי בחלק מהעסקאות אמזון מציגה מחיר בדולר ולא בשקל וגובה בהן שער המרה הגבוה מהשער היציג ומהשער המותר לפי חוק הגנת הצרכן. בית המשפט המחוזי מרכז קבע כי אין מקום למנוע מבית משפט ישראלי לדון בתביעה העוסקת בציבור רחב של צרכנים ישראלים רק משום שמדובר בתאגיד זר

ביהמ"ש קבע: בקשה לייצוגית נגד אמזון תידון בישראל | כלכליסט

בתגובת אמזון במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה על גביית שער המרה גבוה בניגוד לחוק הגנת הצרכן, החברה טענה כי בהסכם השימוש נקבע שמחלוקות יתבררו על-פי דין מדינת וושינגטון בארה"ב. אך ביהמ"ש המחוזי קבע כי אין מקום למנוע מבית משפט בישראל לדון בתביעה העוסקת בציבור רחב של צרכנים ישראלים רק משום שמדובר בתאגיד זר בתגובת אמזון במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה על גביית שער המרה גבוה בניגוד לחוק הגנת הצרכן, החברה טענה כי בהסכם השימוש נקבע שמחלוקות יתבררו על-פי דין מדינת וושינגטון בארה"ב. אך ביהמ"ש המחוזי קבע כי אין מקום למנוע מבית משפט בישראל לדון בתביעה העוסקת בציבור רחב של צרכנים ישראלים רק משום שמדובר בתאגיד זר

הפסד משפטי לאמזון: בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגדה תתברר בישראל