1. יהודה רשתות תרכוש את חברת הפח בנוסף לפקר פלדה  אייס
  2. לא רק פקר פלדה: יהודה רשתות רוכשת גם את הפח  כלכליסט
  3. לסיקור המלא ב-חדשות Google
חברת יהודה רשתות שבשליטת אורן קפלן רוכשת את פקר פלדה וגילוון תמורת כ-190 מיליון שקלים, ובנוסף תרכוש את חברת הפח תעשיות מתכת מקבוצת אגרוטופ תמורת קרוב ל-30 מיליון שקליםחברת יהודה רשתות שבשליטת אורן קפלן רוכשת את פקר פלדה וגילוון תמורת כ-190 מיליון שקלים, ובנוסף תרכוש את חברת הפח תעשיות מתכת מקבוצת אגרוטופ תמורת קרוב ל-30 מיליון שקלים

יהודה רשתות תרכוש את חברת הפח בנוסף לפקר פלדה - אייס

חברת פקר פלדה וגילוון, שחייבת לבנקים 180 מיליון שקל, תימכר תמורת 190 מיליון שקל ליהודה רשתות שבשליטת אורן קפלן. בנוסף, הרוכשת תשלם לקבוצת אגרוטופ 25־30 מיליון שקל תמורת הפעילות והציוד של חברת הפח תעשיות מתכתחברת פקר פלדה וגילוון, שחייבת לבנקים 180 מיליון שקל, תימכר תמורת 190 מיליון שקל ליהודה רשתות שבשליטת אורן קפלן. בנוסף, הרוכשת תשלם לקבוצת אגרוטופ 25־30 מיליון שקל תמורת הפעילות והציוד של חברת הפח תעשיות מתכת

יהודה רשתות רוכשת את פקר פלדה ואת חברת הפח ביותר מ-200 מיליון שקל | כלכליסט