האוסטרלי שוב עלה לכותרות והודה: "הטניס צריך דברים כאלה, זה כיף". גוקוביץ הזיע מול דלבוניס, איזנר לא עוצר. נשים: האלפ ו-ונוס בשלב הבאהאוסטרלי שוב עלה לכותרות והודה: "הטניס צריך דברים כאלה, זה כיף". ג'וקוביץ' הזיע מול דלבוניס, איזנר לא עוצר. נשים: האלפ ו-ונוס בשלב הבא