חברת סופרגז תהיה הראשונה בישראל אשר תשתמש במשאית מונעת בגז עבור חלוקת בלוני גז ביתייםחברת סופרגז תהיה הראשונה בישראל אשר תשתמש במשאית מונעת בגז עבור חלוקת בלוני גז ביתיים

משאית מונעת בגז | גלגלים

בדרך לחלוקת בלוני גז נוסעים במשאית מונעת בגז: 'סופרגז' רכשה מקבוצת 'סמלת' משאית IVECO 'יורוקארגו' חדשה ומתקדמת, 12 טון, המונעת בגז טבעי

לראשונה בישראל: משאית הגז תנוע בגז - ביזנעס